Na co jste se nejčastěji ptali?

V rámci zapojení veřejnosti do projektu proběhla celá řada aktivit, které měly za cíl zvýšit informovanost o projektu a zapojit do plánování proměny lokality veřejnost a všechny klíčové aktéry území. Mezi nejčastější dotazy patřily témata týkající se množství zeleně v projektu, ekologických dopadů projektu, řešení cyklistické, automobilové i veřejné dopravy, vznik a rozvoj veřejných prostranství.

Podrobnosti

Změna původního záměru

29.07.2019

Budovy v ulici Na Florenci budou oproti původnímu záměru nižší o 2 metry. Po konzultacích s městem, veřejností a občanskými sdruženími nebudou převyšovat současnou zástavbu. V převážné délce je nová zástavba o zhruba 1,5 patra nižší než protější budova Florentina. Je tedy ve stejné výškové hladině jako historická zástavba v ulici Na Florenci. Výjimkou bude pouze věž umístěná v nároží, která definuje nově vzniklé náměstí u Masarykova nádraží a má funkci lokální dominanty.

Kola

22.07.2019

Lidé, kteří využívají kola na cestě do práce, nebudou mít starost, kde svá kola během dne parkovat. V nové budově na Masaryčce budou mít nájemci k dispozici plně vybavenou kolárnu, zázemí se šatnami a sprchami. Další stojany na kola přibudou i na veřejných místech v ulici Na Florenci.

02.07.2019

Zeleň nad kolejištěm Masarykova nádraží.

Nadzemní platforma bude z velké části porostlá trávníkem, keři, stromy a květinami. Díky projektu SŽDC „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ tak přibude další zeleň, která pomůže ke zlepšení mikroklimatu v centru Prahy. Celá platforma zároveň bude zachytávat dešťovou vodu a zpětně ji využívat k zalévaní.