Kdo stojí za projektem?

Projekt revitalizace území Masarykova nádraží připravuje společnost Penta Real Estate ve spolupráci s Českými drahami a Správou železnic. Po letech úsilí se podaří zachovat funkci centrálního pražského nádraží, uskutečnit jeho rekonstrukci a v několika fázích paralelně rekultivovat po dekády let nevyužívaný brownfield na přilehlých drážních pozemcích. Na základě architektonicko-urbanistické soutěže byl pro revitalizaci území Masarykova nádraží vybrán projekt navržený studiem Zaha Hadid Architects.

Penta Real Estate

Hlavním iniciátorem a investorem revitalizace oblasti Masarykova nádraží je společnost Masaryk Station Development, kde majoritním vlastníkem je Penta Real Estate s. r. o., která je součástí skupiny Penta. Ta se zaměřuje na revitalizaci brownfieldů a real estate development v segmentech bydlení, kanceláří a maloobchodu.

Správa železniční dopravní cesty

Správa železnic je státní organizace, jejímž základním posláním je plnit funkci vlastníka a provozovatele celostátních a regionálních drah ve vlastnictví státu. Správa železnic je investorem plánované rekonstrukce kolejiště Masarykova nádraží, výstavby nových nástupišť, bezbariérového přístupu a nového vestibulu ve formě zastřešení nad jednotlivými nástupišti a v neposlední řadě modernizace a výstavby železniční trati z Masarykova nádraží na Letiště Václava Havla a do Kladna.

Národní přepravce České dráhy, a. s., je vlastníkem komplexu budov Masarykova nádraží, zapsané nemovité kulturní památky. České dráhy spolupracují se společností Masaryk Station Retail, s. r. o., nájemcem objektů Masarykova nádraží, který si klade za cíl postupnou revitalizaci historických budov Masarykova nádraží, včetně obměny obchodních jednotek směřující ke zvýšení jejich standardu a kvality nabízených služeb a komfortu cestujících.

GoFlorenc

Iniciativa GoFlorenc vznikla z podnětu majitelů nemovitostí, nájemníků obchodů a restaurací v ulici Na Poříčí. Jejím cílem je revitalizovat ulici Na Poříčí a vytvořit z ní živou městskou třídu s regulovanou automobilovou dopravou a kvalitním veřejným prostorem. GoFlorenc může společně s projektem revitalizace Masarykova nádraží a jeho okolí přispět k významné proměně této části Prahy 1.

SUDOP Praha a.s.

Společnost SUDOP Praha a.s. je projektová kancelář, která se podílí na zpracování projektu revitalizace historických budov Masarykova nádraží. Rekonstrukce klasicistní budovy železniční stanice byla zahájena v roce 2012. Zároveň zajišťují projektovou a inženýrskou činnost modernizace a dostavby železniční stanice a Nové spojení Praha pro Správu železnic.

Architekti

Zaha Hadid Architects

V roce 2014 uspořádal investor developerskou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh revitalizace území Masarykova nádraží. Mezi 12 účastníky soutěže se na prvním místě umístil návrh připravený studiem Zaha Hadid Architects. Zaha Hadid Architects (ZHA) je mezinárodní architektonická a designérská kancelář se sídlem v Londýně, kterou v roce 1980 založila architektka iráckého původu Zaha Hadid. V roce 1990 se ředitelem ZHA stal architekt Patrik Schumacher. Ten od úmrtí Zahy Hadid v dubnu 2016 vede studio jako jediný společník kanceláře.

více info zde

Zaha Hadid, přezdívaná „královna křivky“ a „kouzelnice klikatých a vlajících forem“, patří mezi přední osobnosti světové postmoderní architektury. Její tvorba je zařazována do dekonstruktivistické architektury, což je přístup, který se vyznačuje nepravidelností tvarů a nepředvídatelností, která často popírá tradiční elementy architektury. Její návrhy však vždy vycházejí z místního kontextu. Posláním kanceláře je kultivovat a posílit identitu místa a spjatost obyvatel a dalších uživatelů s ním, a to využitím pro místo typických prvků a vytvořením jedinečného architektonického návrhu. Fasáda pražského projektu u Masarykova nádraží je inspirována kolejemi a zlatou barvou charakteristickou pro pražské věže.

Zaha Hadid byla autorkou mnoha veřejných staveb. První velké uznání jí přinesla realizace požárního domu pro továrnu Vitra v německém Weil am Rhein (1993). Pro rakouský Innsbruck navrhla skokanský můstek Bergisel (2002) a pro olympiádu v roce 2012 vytvořila Londýnské centrum plaveckých sportů. Její kancelář navrhla mnohá světová muzea, například jako je Centrum soudobého umění v americkém Cincinnati (2000) nebo Riverside museum v Glasgow (2011). Vytvořila návrhy i pro administrativní a obchodní budovy, například kancelář BMW v Lipsku (2005), Innovation Tower v Hongkongu (2013), Dongdaemun Design Plaza v Soulu (2011) nebo sídlo přístavní správy v Antverpách (2016).

V roce 2004 se Zaha Hadid stala první ženou, která získala prestižní Pritzkerovu cenu za architekturu. V letech 2010 a 2011 získala Stirlingovu cenu, nejprestižnější ocenění ve Velké Británii, za návrh muzea současného umění MAXXI v Římě a za střední školu Evelyn Grace v Londýně.

Projekt revitalizace území Masarykova nádraží má v kanceláři Zaha Hadid Architects na starosti architekt českého původu Jakub Klaška. Ten studoval architekturu nejprve v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Evy Jiřičné a následně ve studiu Zahy Hadid na Vysoké škole aplikovaných umění ve Vídni. V kanceláři Zaha Hadid Architects pracoval od roku 2010 na řadě různorodých projektů, jako je Mezinárodní centrum kultury a umění v čínském Čchang-sa, rezidenční projekt 520 West 28th v New Yorku nebo na vítězném návrhu prvního celodřevěného fotbalového stadionu pro klub Forest Green Rovers v Anglii.

Jakub Cigler Architekti

Kancelář Jakub Cigler Architekti je lokálním partnerem ZHA, který spolupracuje na urbanistickém a architektonickém konceptu Zaha Hadid Architects ve všech dalších fázích projektové dokumentace. Z pozice generálního projektanta záměru garantuje technickou stránku projektové dokumentace.

více info zde

Studio Jakub Cigler Architekti (JCA) bylo založeno v roce 2001 a v současnosti patří mezi největší české architektonické kanceláře. Věnuje se architektuře administrativních a polyfunkčních objektů, jako je polyfunkční budova Quadrio (2014) nad stanicí metra Národní třída, administrativně-obchodní objekt Florentinum (2013) nebo nedávno dokončená administrativní budova Visionary (2017) v pražských Holešovicích. 

Oceňovány jsou i urbanistické projekty JCA. Jejich revitalizace Moskevské ulice v Praze 10 se stala příkladem pro obnovu veřejného prostoru. JCA je rovněž autorem projektu revitalizace dolní části Václavského náměstí, jejíž realizace se připravuje.

Kancelář založil a vede architekt Jakub Cigler. Je absolventem architektury na Fakultě architektury ČVUT a v roce 1993 získal docenturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Od roku 1993 je autorizovaným architektem České komory architektů a od roku 1996 je členem evropské pobočky The American Institute of Architects.
 

TaK architects

Architektonická a inženýrská kancelář TaK Architects zpracovala projekt rekonstrukce historických budov Masarykova nádraží. Kancelář reprezentovaná architektem Markem Tichým zastřešuje celkový koncept architektonického přístupu k rekonstrukci této nemovité kulturní památky.

více info zde

Kancelář TaK se zabývá dostavbami a doplněním historických objektů, návrhy rezidenčních a veřejných staveb. Za 17 let činnosti kanceláře pod vedením architekta Marka Tichého bylo realizováno přes 60 projektů spojených s historickou architekturou.

Architektonické studio ve svých projektech zpracovává téma kontextu současné a historické architektury, kombinuje moderní technologie
a materiály s tradičními postupy. Navrhlo knihovnu Václava Havla (2013), rekonstrukci Divadla Na Zábradlí (2017), Werichovy vily (2016) a Škodova paláce (2006). Dva projekty studia získaly ocenění v soutěži Stavba roku – rekonstrukce Volmannovy vily v Čelákovicích (2016) a rekonstrukce Pachtova paláce a Jiráskova domu v Praze (2005).

Schindler Seko architects

Mezinárodní ateliér Schindler Seko Architekti je autorem architektonického návrhu budovy hotelu v Hybernské ulici. Zastavění pozemku při křižovatce u Bulhara dotvoří severní hranu ulice a umožní průchod na platformu nad kolejištěm. Citlivý přístup ke kontextu místa a provázání budov s veřejným prostranstvím jsou typickými rysy ateliéru.

více info zde

Architektonická kancelář se věnuje návrhům administrativních a rezidenčních objektů. Architekti Schindler Seko Architekti navrhli řadu bytových domů či rezidenčních souborů realizovaných převážně v Praze a jejím okolí.

V jejich portfoliu je například konverze kancelářské budovy na studentskou kolej (2013) v pražských Vršovicích nebo obytný soubor ve Střešovicích (2016), který se dostal do ročenky Česká architektura 2015–2016. Rezidence Sacre Coeur 2 (2018) se jako jediný český developerský projekt stal finalistou v mezinárodní realitní soutěži MIPIM AWARDS 2017. Ateliér stojí také za návrhem rekonstrukce bývalé trafostanice na Klárově, v níž  vzniká Kunsthalle Praha, centrum moderního a současného umění.