Masaryčka spojuje: co Praze přinese revitalizace Masarykova nádraží a jeho okolí?

Zajímá vás, co vše se chystá? Kdo na projektu pracuje a kdy se uskuteční? Jaké akce připravujeme a jak je možné se zapojit? Všechny důležité informace o projektu pro vás publikujeme na webu Masaryčka spojuje.

Masarycka

Masarykovo nádraží a jeho okolí čeká v nejbližších letech velká proměna. Mělo by se stát nejenom důležitým pražským dopravním uzlem s napojením na letiště, ale především místem setkávání, kterým nebudou lidé pouze procházet, ale kvalitně zde trávit svůj čas a setkávat se kvůli práci i zábavě. Stane se místem, které propojí pro pěší přilehlé městské části od Florence po Žižkov. Místem, které navazuje na svou minulost a zároveň přináší novou dynamiku a možnosti využití. Cílem stránek Masaryčka spojuje je přinášet bližší informace a aktuality k přípravě návrhu rekonstrukce Masaryčky a přilehlého okolí, prezentovat pozvánky na akce a informace, jak je možné se zapojit do veřejné konzultace návrhu.

zobrazit další

Revitalizace Masaryčky

Projekt revitalizace území Masarykova nádraží připravuje společnost Penta Real Estate ve spolupráci s Českými drahami a Správou železnic. Po letech úsilí se podaří zachovat funkci nejcentrálnějšího pražského nádraží, uskutečnit jeho rekonstrukci a v několika fázích paralelně rekultivovat po dekády let nevyužívaný brownfield na přilehlých drážních pozemcích. Již v září 2016 byla zahájena rekonstrukce haly Masarykova nádraží. Nyní jsou připravovány a budou postupně realizovány další fáze projektu. Web Masaryčka spojuje slouží k tomu, abyste se zde mohli seznámit s dalšími informaci ohledně plánované rekonstrukce Masarykova nádraží a přilehlého okolí. Masaryčka vždy byla, je a bude jedním z hlavních dopravních uzlů v Praze a její rekonstrukce je naprostou prioritou.