Co Praze přinese revitalizace Masarykova nádraží a jeho okolí?

Zajímá vás, co vše se chystá? Kdo na projektu pracuje, kdy a v jakých etapách bude realizován? Jaké akce jsou připravovány a jak je možné se zapojit? 
Zůstaňte s námi ve spojení!

Masarycka

Masarykovo nádraží a jeho okolí čeká v nejbližších letech velká proměna. Mělo by se stát nejenom důležitým pražským dopravním uzlem s napojením na letiště, ale především místem setkávání, kterým nebudou lidé pouze procházet, ale kvalitně zde trávit svůj čas a setkávat se kvůli práci i zábavě. Stane se místem, které propojí pro pěší přilehlé městské části od Florence po Žižkov. Místem, které navazuje na svou minulost a zároveň přináší novou dynamiku a možnosti využití. Cílem stránek je přinášet bližší informace a aktuality k přípravě návrhu revitalizace území, pozvánky na akce a informace, jak je možné se zapojit do veřejné konzultace návrhu.

Připravujeme

Informační centrum k revitalizaci území Masarykova nádraží

každá středa a pátek, 15 - 18 hod. / showroom u severního vstupu na Masarykovo nádraží

více info zde

Otevřeli jsem informační centrum k revitalizaci území Masarykova nádraží. Od 12. listopadu je možné každou středu a pátek od 15 do 18 hod. navštívit showroom přímo na Masarykově nádraží (u severního vstupu na nádraží z ulice Na Florenci) a získat bližší informace k návrhu revitalizace, ptát se zástupců investora nebo si prohlédnout interaktivní model a odnést si informační materiály. Do 9. prosince zde bude možné také zanechat podněty k návrhu revitalizace. 

zavřít

Seznamte se s návrhem revitalizace území Masarykova nádraží

od 22. 10. 2018 / prostranství u vstupu na Masarykovo nádraží z ulice Na Florenci

více info zde

Od 22. října 2018 je možné se blíže seznámit se změrem revitalizace území Masarykova nádraží přímo na prostranství u vstupu na nádraží z ulice Na Florenci. Na oplocení stavby u vyhlídkového okna byly instalovány panely předtsavující vývoj území od minulosti po dnešek a vizi rozvoje území zpracovanou studiem Zaha Hadid Architects. V elektronické podobě je možné si výstavu prohlédnou ZDE. V týdnu od 22. do 27. října byly kromě zahájení výstavy připraveny i další doprovodné akce, jako možnost diskuse s autory návrhu nebo prohlídky věnované historii území.

zavřít

Uskutečnilo se

5. debata: Jakou hodnotu mají veřejná prostranství? Jak vytvořit z Masaryčky atraktivní místo pro všechny uživatele?

20. 11. 2018, 19 – 21 hod. | CAMP – Centrum architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, 128 00 Praha)

více info zde

Jakým způsobem podoba veřejných prostranství ovlivňuje společenský, kulturní a ekonomický život oblasti? Jaké faktory určují kvalitu veřejných prostranství? Proč byl pro revitalizaci území Masarykova nádraží vybrán návrh Zahy Hadid? Jak projekt řeší území urbanisticky a jaká nová veřejná prostranství jsou plánována? Závěrečná debata se blíže zaměřila na význam a společenskou hodnotu veřejných prostranství.

Debaty se zúčastnili:

 • Ing. arch. Filip Tittl, Fakulta architektury ČVUT v Praze, UNIT architekti
 • Ing. arch. Otto Dvořák, CDI - City Design International 
 • Ing. arch. Kristina Ullmannová, Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha
 • PhDr. Pavel Streblov,MSc., Penta Real Estate
 • prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Fakulta stavební ČVUT
zobrazit další

4. debata: Architektura Zahy Hadid ve světě a její vliv na revitalizaci Masaryčky

26. 10. 2018, 15:30  - 17 hod. | Designblok 2018 – Reflex Stage, Výstaviště Praha Holešovice (Výstaviště 67, Praha 7)

více info zde

Jakým způsobem pracovala Zaha Hadid, kde čerpala inspiraci a čím se vyznačuje její typický rukopis? Co Zaha Hadid přinesla světové architektuře a jak se její návrh může pozitivně promítnou do architektury Prahy a rozvoje území Masarykova nádraží? Práci Zahy Hadid, koncept a vývoj projektu revitalizace území Masarykova nádraží představil Jakub Klaška ze studia Zaha Hadid Architects.

video záznam  |  youtube link

Káva s architekty

22. - 26. 10. 2018 / prostranství u vstupu na Masarykovo nádraží z ulice Na Florenci

více info zde

V týdnu od 22. do 26. 10. bylo možné si na Masaryčce dát kávu s autory návrhu revitalizace území Masarykova nádraží a získat přímo od architektů odpovědi na otázky k projektu. Diskutovat bylo možné s architekty ze studia Zaha Hadid Architects, Jakub Cigler Architekti a zástupci investora.

Veřejné konzultace návrhu revitalizace území Masarykova nádraží

22. 10. - 9. 12. 2018

více info zde

Od 22. října do 9. prosince 2018 měla veřejnost možnost zasílat podněty k využití nově plánovaných veřejných prostranství a chybějící občanské vybavenosti. Jaké aktivity by měly na veřejných prostranstvích probíhat? Jaké obchody, provozovny nebo služby Vám v oblasti chybí? Podněty budou zpracovány pracovní skupinou sdružující zástupce investora a autory návrhu. Výsledky konzultací a vyjádření, jak projektový návrh podněty zohlední, budou představeny veřejnosti. 

Komentované procházky k historii území

22. - 27. 10. 2018

více info zde

Během komentovaných procházek k historii území bylo možné si společně s námi projít Masarykovo nádraží a seznámit se s historií nejstaršího nádraží v Praze a jeho okolí. Územím účastníky provázel a s největšími zajímavostmi seznámil architekt Petr Kučera. Součástí prohlídek byla i návštěva areálu bývalých dílen Masarykova nádraží, který spravuje Národní technické muzeum, které zde plánuje vybudovat velký expoziční projekt Muzea železnice a elektrotechniky.

3. debata: Revitalizace železničních brownfieldů v centrech měst, příklady dobré praxe

15. 10. 2018, 19:00 – 21:00 hod | CAMP – Centrum architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, 128 00 Praha)

více info zde

Jak probíhaly revitalizace železničních brownfieldů v západoevropských městech? Kde je možné se inspirovat při řešení obdobných lokalit v Praze a na co si naopak dát pozor? Jak z těchto transformačních území vytvořit nové fungující městské čtvrti a centra? Jaké by mělo být nové funkční využití těchto území? Třetí ze série debat věnovaných rozvoji území Masarykova nádraží představila příklady dobré praxe revitalizace železničních brownfieldů ze zahraničí a jak je možné se těmito procesy inspirovat v českém prostředí a při revitalizaci území Masarykova nádraží.

Debaty se zúčastnili:

 • Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D., IPR Praha, ředitel sekce detailu měst
 • Kateřina Čechová, MSc. Arch., Fakulta architektury ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Fakulta sociálních věd UK, ředitel společnosti EEIP
 • doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Jakub Cigler Architekti 
 • Ing. Petr Palička, Managing Director, Penta Real Estate
video záznam  |  youtube link

2. debata: Masarykovo nádraží jako důležitý pražský dopravní uzel aneb kdy pojede vlak na letiště?

8. 10. 2018, 19:00 – 21:00 hod | CAMP – Centrum architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, 128 00 Praha)

více info zde

Druhá debata ze série diskusních večerů věnovaných rozvoji území Masarykova nádraží se zaměřila na představení vize rozvoje tohoto území jako jednoho z hlavních pražských dopravních uzlů. Jak je možné podpořit rozvoj udržitelné mobility? Jaké cíle si klade Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice? Jaký je význam plánovaného „Nového spojení II“ a kdy pojede vlak na letiště? Jaké přínosy budou mít tyto změny pro obyvatele Prahy a její návštěvníky? Zhlédnou záznam z debaty je možné zde.

Debaty se zúčastnili:

 • Ing. Marek Zděradička, IPR Praha, ředitel sekce infrastruktury
 • Ing. Lukáš Tittl, IPR Praha, specialista pro koncepci dopravy
 • Ing. Petr Hofhanzl, SŽDC, ředitel Stavební správy západ
 • Ing. Jaroslav Míka, dopravní inženýr, ateliér PROMIKA s.r.o.
 • Ing. Rudolf Vacek, Development Director, Penta Real Estate
   
video záznam  |  youtube link

1. debata: Historický význam území Masarykova nádraží a jak na něj navázat?

12. 9. 2018, 19:00 – 21:00 hod | CAMP - IPR Praha, Vyšehradská 51, Praha 2

více info zde

První debata ze série diskusních večerů věnovaných revitalizaci území Masarykova nádraží byla věnována představení historického vývoje území a otázce, jak na něj co nejlépe navázat.

Debaty se zúčastnili: 

 • Mgr. Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Ing. arch. Petr Kučera, popularizátor architektury a historie míst
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., vedoucí odboru archeologie, Národní památkový ústav
 • Mgr. Martin Vyšohlíd, vedoucí archeologického záchranného průzkumu, Archaia Praha
 • PhDr. Pavel Streblov M.Sc., Commercial Business Director, Penta Real Estate
video záznam  |  youtube link

Revitalizace masaryčky

Projekt revitalizace území Masarykova nádraží připravuje společnost Penta Real Estate ve spolupráci s Českými drahami a společností SŽDC. Po letech úsilí se podaří zachovat funkci nejcentrálnějšího pražského nádraží, uskutečnit jeho rekonstrukci a v několika etapách paralelně rekultivovat po dekády let nevyužívaný brownfield na přilehlých drážních pozemcích. Již v září 2016 byla zahájena rekonstrukce haly Masarykova nádraží. Nyní jsou připravovány a budou postupně realizovány další etapy projektu. S bližšími informacemi k revitalizaci území Masarykova nádraží se můžete seznámit na těchto stránkách.