Nová veřejná prostranství a propojení území

Revitalizace území Masarykova nádraží umožňuje vytvořit propojenou soustavu nových veřejných prostranství, která výrazně zlepší prostupnost této části města a přinese vysoký komfort a estetické kvality všem uživatelům. Veřejná prostranství mají fungovat jako celek, bez ohledu na to, kdo je jejich investorem.

Nové náměstí u Masarykova nádraží

Nové náměstí u Masarykova nádraží

Při ústí ulice Na Florenci do Havlíčkovy ulice vznikne menší náměstí o šířce 65 metrů, které bude dobře vymezeno historickou budovou nádraží a průčelím nově plánované zástavby v ulici Na Florenci. 

Místo současného parkoviště vznikne prostor pro pěší. Návrh dopravního řešení ústí ulice počítá se dvěma pruhy v každém směru plus jedním pruhem pro odbočení vlevo. Nové stromořadí povede ve dvou liniích podél historické budovy nádraží a směrem k ulici Na Florenci. Vstup na nástupiště bude nově umožněn přímo z náměstí.

Revitalizovaná ulice Na Florenci

Revitalizovaná ulice Na Florenci

Uliční profil ulice Na Florenci bude rozšířen na 25 metrů. Parkování bude omezeno na zásobování a obsluhu obchodů v přízemí. Díky tomu získá ulice dostatek prostoru pro chodníky, které budou v rozšířených pobytových plochách dosahovat až desetimetrové šíře. Automobilová doprava bude vedena v jednom pruhu v každém směru, vozovka bude doplněna o ochranné cyklopruhy. 

Po obou stranách ulice bude vysazeno stromořadí, pod kterým budou umístěny lavičky a další mobiliář. Na povrch chodníků bude použita žulová dlažba typického formátu pražské mozaiky. Mezi objekty vznikne malé náměstí typu piazzety s venkovními kavárnami a restauracemi, ze kterého povede schodiště na parkovou platformu nad kolejištěm.

Park nad kolejištěm nádraží

Park nad kolejištěm nádraží

Platforma nad kolejištěm nádraží nabídne veřejný prostor parkové úpravy, který bude kombinovat rušné pěší koridory s klidovými plochami rekreačního a společenského využití. Pěší koridory budou navrženy s ohledem na komfort cestujících s různými schopnostmi mobility. 

Na platformě vzniknou i klidová místa s dostatkem prostoru 
k sezení a vychutnání pražského panoramatu. Z platformy bude zejména jedinečný výhled na vrch Vítkov. Odstínění ruchu ulic okolní zástavbou a dostatečná vzdálenost od magistrály by měly místu poskytnout nízkou intenzitu hluku. Vegetace parku bude vytvořena kombinací květinového porostu, travních ploch a nízkých dřevin.

Revitalizace východní části Hybernské ulice

Revitalizace východní části Hybernské ulice

Ve východní části Hybernské ulice při křižovatce U Bulhara dojde k výraznému zlepšení kvality veřejného prostoru a většímu pocitu bezpečí. Díky dostavbě bloku získá Hybernská ulice zřetelné vymezení a nové obchodní a restaurační aktivity v přízemí budovy. Severní strana ulice bude doplněna o stromořadí a dojde k výraznému zlepšení komfortu pro pěší. 

Mezi blokem a kolejištěm vznikne nová ulice s preferencí pěšího pohybu, která umožní průchod pod magistrálou směrem k plánovanému železničnímu muzeu v budovách bývalého lokomotivního depa. I v této ulici vzniknou nové provozovny v přízemí budovy, které zajistí i sociální kontrolu tohoto místa. Z platformy nad kolejištěm bude přímý sestup přes Hybernskou ulici do Opletalovy ulice a díky lávce nad kolejištěm a nové ulici i přímý vstup přes otevřenou pasáž nového bloku přímo ke křižovatce U Bulhara.

Budova Projektu 4 byla navržena mezinárodním ateliérem SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI. Hlavními architekty Projektu jsou Ludvík Seko a Jan Schindler, kteří jsou zároveň zakladateli studia. Architektonické řešení budovy přímo reaguje na kontext místa a okolní zástavbu. 

Nový dopravní uzel

Nový dopravní uzel

Denně zde využije vlakové spojení více než 36 tisíc cestujících, kteří zpravidla dojíždějí do Prahy za prací nebo vzděláním. V budoucnu je plánováno, že obrátka cestujících na Masarykově nádraží ještě významně vzroste. 

Železniční spojení Praha – Letiště Václava Havla – Kladno
Správa železnic v současné době připravuje železniční spojení z Masarykova nádraží do Kladna, s odbočkou na Letiště Václava Havla. Modernizovaná a částečně nová trať by měla poskytnout rychlé a komfortní spojení kladenské aglomerace s Prahou a zároveň vyřešit napojení pražského letiště kolejovou dopravou s centrem města.