Konzultace návrhu revitalizace Masarykova nádraží a jeho okolí s veřejností

Veřejná konzultace návrhu revitalizace Masarykova nádraží probíhá od 22. 10. do 9. 12. 2018. Předmětem konzultace s veřejností je především řešení veřejných prostranství a zajištění občanské vybavenosti. Konzultace se netýká formy zástavby, která vychází z platné územně plánovací dokumentace.

Podněty je možné podat 2 způsoby:

a) on-line na webu projektu www.masaryckaspojuje.cz do 9. 12.
b) osobně vyplnit a odevzdat tištěný formulář v Showroomu u vstupu na Masarykovo nádraží z ulice Na Florenci (od 12. 11. každou středu a pátek od 15 do 18 hod.)

Není nutné se vyjadřovat ke všem uvedeným tématům. Podněty, které nebudete moci zařadit pod žádné z uvedených témat, je možné napsat do pole „ostatní“. Anonymně zaslané či později odevzdané formuláře nebude možné zohlednit. Pro zpracování formuláře je také nutné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrdit, že jste se seznámili s návrhem revitalizace.Seznamte se s návrhem revitalizace

Panely z výstavy Masaryčka spojuje ke stažení (5,5 MB)

Online formulář

Vzhledem k velikosti území můžete u svých komentářů uvést, ke které části se váš podnět vztahuje:

1/ nové náměstí u křížení ul. Havlíčkova a Na Florenci
2/ ulice Na Florenci
3/ platforma s parkem nad kolejištěm
4/ ulice Hybernská (včetně křižovatky U Bulhara)