Konzultace návrhu revitalizace Masarykova nádraží a jeho okolí s veřejností

V rámci konzultačního procesu Masaryčka spojuje proběhl sběr podnětů veřejnosti k návrhu revitalizace Masarykova nádraží. Podněty bylo možné odevzdávat od 22. 10. do 9. 12. 2018. Předmětem konzultace s veřejností bylo především řešení veřejných prostranství a zajištění občanské vybavenosti. Konzultace se netýkala formy zástavby, která vychází z platné územně plánovací dokumentace.

Podněty bylo možné podat 2 způsoby:

a) on-line na webu projektu www.masaryckaspojuje.cz do 9. 12.2018
b) osobně vyplnit a odevzdat tištěný formulář v Showroomu u vstupu na Masarykovo nádraží z ulice Na Florenci (od 12. 11. 2018 každou středu od 15 do 18 hod.)