Vývoj projektu

Projekt revitalizace území Masarykova nádraží je výsledkem dlouhého procesu, který byl a stále je konzultován s pražskou samosprávou, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dotčenými orgány státní správy. Návrh revitalizace prošel mnoha proměnami a složitým vývojem. Jeho první fáze, revitalizace území podél ulice Na Florenci, získala v únoru 2021 stavební povolení a zahájili jsme výstavbu dvou budov podle návrhu Zahy Hadid.

Nejbližší kroky

Výstavba první fáze projektu v ulici Na Florenci

Archeologický průzkum a výstavba hotelu v Hybernské

Výsledky architektonické soutěže na náměstí u Masarykova nádraží

Vyhlášení urbanistické soutěže na území Florence

 • České dráhy vypisují soutěž na nové využití pozemků, které byly do té doby 50 let pod stavební uzávěrou.

 • Vzniká společnost Masaryk Station Development, a. s., která dále rozvíjí území Masarykova nádraží.

 • Společnost Masaryk Station Development vypsala ideovou soutěž Formování představy o budoucnosti území a přilehlých pozemků. Soutěže se zúčastnili architekti a umělci jako Roman Koucký, David Vávra, Federico Díaz, David Černý a Magdalena Jetelová. Výsledky byly zveřejněny v publikaci Inspirace.

 • Probíhá soutěž na architektonickou studii území. Bylo zpracováno 5 studií od ateliérů A.D.N.S. architekti, Ateliers Jean Nouvel, AP Atelier, CMC architects, CMA a ateliér DUA. Studie se liší svým přístupem k zapojení Masarykova nádraží do struktury města a vztahem k Severojižní magistrále. Studie byly představeny na výstavě Budoucnost území kolem Masarykova nádraží na Fakultě architektury ČVUT.

 • Vydáno stavební povolení na opravu zastřešení historické části odjezdové haly. 

 • Do projektu vstupuje skupina Penta Investments, přebírá majoritní podíl ve společnosti Masaryk Station Developmet a.s., dílčími partnery zůstávají společnosti SUDOP Invest a.s. a Morávka centrum a.s. 

 • Vydáno stavební povolení na revitalizaci veřejných prostor Masarykova nádraží. Jedná se zejména o opravu podlahy v odjezdové hale, opravu fasády a modernizaci technologického vybavení.

 • Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvaluje změnu územního plánu, který umožňuje revitalizaci brownfieldu u Masarykova nádraží.

 • V reakci na schválenou změnu územního plánu uspořádala společnost Masaryk Station Development mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž, do které přizvala 6 českých a 6 zahraničních ateliérů.

 • Na základě soutěžních návrhů bylo investorem vybráno řešení studia Zaha Hadid Architects, které komplexně pojalo řešené území a vytvořilo nová propojení a centra ve veřejném prostoru. Od této chvíle probíhají jednání s hlavním městem Praha, městskou částí Praha 1 a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Návrh prochází mnoha proměnami a je výsledkem společné dohody investora s těmito institucemi.

 • Vydáno územní rozhodnutí o rekonstrukci ulice Na Florenci.

 • Představení návrhu vytvořeného studiem Zaha Hadid Architects v Obecním domě za přítomnosti primátorky Adriany Krnáčové.

 • Investor uzavřel dohodu s hl. m. Praha o spolupráci při úpravách prostoru náměstí na rohu ulic Havlíčkova a Na Florenci.

 • Dokončení terénních prací záchranného archeologického výzkumu v území. Celkem bylo odkryto  přes 240 000 nálezů.

 • V rámci akcí Masaryčka spojuje probíhají v říjnu a listopadu konzultace návrhu revitalizace území Masarykova nádraží s veřejností. 

 • V rámci konzultačního procesu Masaryčka spojuje proběhl sběr podnětů veřejnosti k návrhu revitalizace Masarykova nádraží. Podněty bylo možné odevzdávat od 22. 10. do 9. 12. 2018. Předmětem konzultace s veřejností bylo především řešení veřejných prostranství a zajištění občanské vybavenosti.

 • Pro zpracování komentářů veřejnosti shromážděných během konzultace návrhu revitalizace Masarykova nádraží a jeho okolí byla sestavena pracovní skupina sdružující zástupce investora a autorů návrhu revitalizace území. Na základě těchto komentářů dospěl investor ke změnám projektu.