Kdo stojí za projektem?

Projekt revitalizace území Masarykova nádraží připravuje společnost Penta Real Estate ve spolupráci s Českými drahami a společností SŽDC. Po letech úsilí se podaří zachovat funkci centrálního pražského nádraží, uskutečnit jeho rekonstrukci a v několika etapách paralelně rekultivovat po dekády let nevyužívaný brownfield na přilehlých drážních pozemcích. Na základě architektonicko-urbanistické soutěže byl pro revitalizaci území Masarykova nádraží vybrán projekt navržený studiem Zaha Hadid Architects.

Vývoj projektu

Projekt revitalizace území Masarykova nádraží je výsledkem dlouhého procesu, který byl a stále je konzultován s pražskou samosprávou, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dotčenými orgány státní správy. Návrh revitalizace prošel mnoha proměnami a složitým vývojem. Jeho první etapa, revitalizace území podél ulice Na Florenci, vstupuje v současné době do závěrečných fází přípravných prací.

Nejbližší kroky

vypořádání výsledků konzultace návrhu projektu s veřejností

územní rozhodnutí pro Etapu 1 (území podél ulice Na Florenci) a Etapu 4 (území při křížení ulic Hybernské a Wilsonovy)

předpokládané zahájení stavebních prací na Etapě 1 a Etapě 4 koncem roku 2019, předpokládané dokončení stavebních prací do 18 měsíců od zahájení stavby

 • České dráhy vypisují soutěž na nové využití pozemků, které byly do té doby 50 let pod stavební uzávěrou.

 • Vzniká společnost Masaryk Station Development, a. s., která dále rozvíjí území Masarykova nádraží.

 • Společnost Masaryk Station Development vypsala ideovou soutěž Formování představy o budoucnosti území 
  a přilehlých pozemků. Soutěže se zúčastnili architekti a umělci jako Roman Koucký, David Vávra, Federico Díaz, David Černý a Magdalena Jetelová. Výsledky byly zveřejněny v publikaci Inspirace.

 • Probíhá soutěž na architektonickou studii území. Bylo zpracováno 5 studií od ateliérů A.D.N.S. architekti, Ateliers Jean Nouvel, AP Atelier, CMC architects, CMA a ateliér DUA. Studie se liší svým přístupem k zapojení Masarykova nádraží do struktury města a vztahem k Severojižní magistrále. Studie byly představeny na výstavě Budoucnost území kolem Masarykova nádraží na Fakultě architektury ČVUT.

 • Vydáno stavební povolení na opravu zastřešení historické části odjezdové haly. 

 • Do projektu vstupuje skupina Penta Investments, přebírá majoritní podíl ve společnosti Masaryk Station Developmet a.s., dílčími partnery zůstávají společnosti SUDOP Invest a.s. a Morávka centrum a.s. 

 • Vydáno stavební povolení na revitalizaci veřejných prostor Masarykova nádraží. Jedná se zejména o opravu podlahy v odjezdové hale, opravu fasády a modernizaci technologického vybavení.

 • Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvaluje změnu územního plánu, který umožňuje revitalizaci brownfieldu u Masarykova nádraží.

 • V reakci na schválenou změnu územního plánu uspořádala společnost Masaryk Station Development mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž, do které přizvala 6 českých a 6 zahraničních ateliérů.

 • Na základě soutěžních návrhů bylo investorem vybráno řešení studia Zaha Hadid Architects, které komplexně pojalo řešené území a vytvořilo nová propojení a centra ve veřejném prostoru. Od této chvíle probíhají jednání s hlavním městem Praha, městskou částí Praha 1 a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Návrh prochází mnoha proměnami a je výsledkem společné dohody investora s těmito institucemi.

 • Vydáno územní rozhodnutí o rekonstrukci ulice Na Florenci.

 • Představení návrhu vytvořeného studiem Zaha Hadid Architects v Obecním domě za přítomnosti primátorky Adriany Krnáčové.

 • Investor uzavřel dohodu s hl. m. Praha o spolupráci při úpravách prostoru náměstí na rohu ulic Havlíčkova a Na Florenci.

 • Vydáno souhlasné stanovisko EIA pro výstavbu 1. etapy v ulici Na Florenci. V rámci úpravy projektu na základě požadavků řízení došlo ke snížení počtu parkovacích stání v podzemních garážích z 226 na 155. 

 • Dokončení terénních prací záchranného archeologického výzkumu v území. Celkem bylo odkryto  přes 240 000 nálezů.

 • V rámci akcí Masaryčka spojuje probíhají v říjnu a listopadu konzultace návrhu revitalizace území Masarykova nádraží s veřejností.