Co Praze přinese revitalizace Masarykova nádraží a jeho okolí?

Zajímá vás, co vše se chystá? Kdo na projektu pracuje, kdy a v jakých etapách bude realizován? Jaké akce jsou připravovány a jak je možné se zapojit? 
Zůstaňte s námi ve spojení!

Masarycka

Masarykovo nádraží a jeho okolí čeká v nejbližších letech velká proměna. Mělo by se stát nejenom důležitým pražským dopravním uzlem s napojením na letiště, ale především místem setkávání, kterým nebudou lidé pouze procházet, ale kvalitně zde trávit svůj čas a setkávat se kvůli práci i zábavě. Stane se místem, které propojí pro pěší přilehlé městské části od Florence po Žižkov. Místem, které navazuje na svou minulost a zároveň přináší novou dynamiku a možnosti využití. Cílem stránek je přinášet bližší informace a aktuality k přípravě návrhu revitalizace území, pozvánky na akce a informace, jak je možné se zapojit do veřejné konzultace návrhu.

Připravujeme

Seznamte se s návrhem revitalizace území Masarykova nádraží

od 22. 10. 2018 / prostranství u vstupu na Masarykovo nádraží z ulice Na Florenci

více info zde

Od 22. října 2018 se bude možné blíže seznámit se změrem revitalizace území Masarykova nádraží přímo na prostranství u vstupu na nádraží z ulice Na Florenci. Na oplocení stavby u vyhlídkového okna budou instalovány panely předtsavující vývoj území od minulosti po dnešek a vizi rozvoje území zpracovanou studiem Zaha Hadid Architects. V elektronické podobě je možné si výstavu prohlédnou ZDE. V týdnu od 22. do 27. října jsou kromě zahájení výstavy připravovány i další doprovodné akce, jako je možnost diskuse s autory návrhu nebo prohlídky věnované historii území.

zavřít

Káva s architekty

22. - 26. 10. 2018 / prostranství u vstupu na Masarykovo nádraží z ulice Na Florenci

více info zde

Přijďte si na Masaryčku dát kávu s autory návrhu revitalizace území Masarykova nádraží a využijte možnost získat přímo od architektů odpovědi na otázky k projektu, které Vás zajímají. Diskutovat bude možné s architekty ze studia Zaha Hadid Architects, Jakub Cígler Architekti a zástupci investora v techto termínech:

 • 22. 10.: 16 - 19:00 hod. (Jakub Cígler Architekti)
 • 23. 10.:16 - 19:00 hod.  (Jakub Cígler Architekti)
 • 24. 10.: 14 - 17:00 hod. (Zaha Hadid Architects - Jakub Klaška; Jakub Cígler Architekti)
 • 25. 10.: 16 - 19:00 hod. (Zaha Hadid Architects - Jakub Klaška; Jakub Cígler Architekti)
 • 26. 10.: 11 - 14:00 hod. (Zaha Hadid Architects - Jakub Klaška; Jakub Cígler Architekti)
zavřít

Veřejné konzultace návrhu revitalizace území Masarykova nádraží

22. 10. - 11. 11. 2018

více info zde

Po dobu tří týdnů, od 22. října do 11. listopadu 2018, bude mít veřejnost možnost zasílat podněty k využití nově plánovaných veřejných prostranství a chybějící občanské vybavenosti. Jaké aktivity by měly na veřejných prostranstvích probíhat? Jaké obchody, provozovny nebo služby Vám v oblasti chybí? Seznamte se s návrhem revitalizace a zašlete nám svůj podnět. Od 22. října bude možné zasílat podněty přes on-line formulář ZDE. Tištěný formulář bude možné vyplnit přímo na Masarykově nádraží v rámci setkání a kávy s architekty od 22. do 26. října.

zavřít

Komentované procházky k historii území

22. - 27. 10. 2018

více info zde

Projděte si společně s námi Masarykovo nádraží a seznamte se s historií nejstaršího nádraží v Praze a jeho okolí. Územím Vás provede a s největšími zajímavostmi seznámí architekt Petr Kučera. Součástí prohlídek bude i návštěva areálu bývalých dílen Masarykova nádraží, který spravuje Národní technické muzeum, které zde plánuje vybudovat velký expoziční projekt Muzea železnice a elektrotechniky.

Účast na prohlídkách je zdarma a je možná pouze po předchozí registraci v síti GoOut.

Prohlídky budou probíhat v těchto termínech:

 • pondělí 22. 10.: 15 - 17 hod.
 • úterý 23. 10.: 17 - 19 hod.
 • středa 24. 10.: 17 - 19 hod.
 • čtvrtek 25. 10.: 17 - 19 hod.
 • pátek 26. 10.: 10 - 12 hod.
 • sobota 27. 10.: 10 - 12 hod. a 14 - 16 hod.
zavřít

4. debata: Architektura Zahy Hadid ve světě a její vliv na revitalizaci Masaryčky

26. 10. 2018, 15:30  - 17 hod. | Designblok 2018 – Reflex Stage, Výstaviště Praha Holešovice (Výstaviště 67, Praha 7)

více info zde

Jakým způsobem pracovala Zaha Hadid, kde čerpala inspiraci a čím se vyznačuje její typický rukopis? Co Zaha Hadid přinesla světové architektuře a jak se její návrh může pozitivně promítnou do architektury Prahy a rozvoje území Masarykova nádraží? Práci Zahy Hadid, koncept a vývoj projektu revitalizace území Masarykova nádraží představí Jakub Klaška ze studia Zaha Hadid Architects.

zavřít

5. debata: Jakou hodnotu mají veřejná prostranství? Jak vytvořit z Masaryčky atraktivní místo pro všechny uživatele?

20. 11. 2018, 19 – 21 hod. | CAMP – Centrum architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, 128 00 Praha)

více info zde

Jakým způsobem podoba veřejných prostranství ovlivňuje společenský, kulturní a ekonomický život oblasti? Jaké faktory určují kvalitu veřejných prostranství? Proč byl pro revitalizaci území Masarykova nádraží vybrán návrh Zahy Hadid? Jak projekt řeší území urbanisticky a jaká nová veřejná prostranství jsou plánována? Závěrečná debata se blíže zaměří na význam a společenskou hodnotu veřejných prostranství.

Registrace na debaty v CAMP v síti GoOut.

Účast v debatě přislíbili:

 • Ing. arch. Otto Dvořák, CDI - City Design International 
 • prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Fakulta stavební ČVUT, vedoucí katedry architektury
 • doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Jakub Cigler Architekti 
 • PhDr. Pavel Streblov,MSc., Penta Real Estate, Commercial Business Director 
zavřít

Uskutečnilo se

3. debata: Revitalizace železničních brownfieldů v centrech měst, příklady dobré praxe

15. 10. 2018, 19:00 – 21:00 hod | CAMP – Centrum architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, 128 00 Praha)

více info zde

Jak probíhaly revitalizace železničních brownfieldů v západoevropských městech? Kde je možné se inspirovat při řešení obdobných lokalit v Praze a na co si naopak dát pozor? Jak z těchto transformačních území vytvořit nové fungující městské čtvrti a centra? Jaké by mělo být nové funkční využití těchto území? Třetí ze série debat věnovaných rozvoji území Masarykova nádraží představila příklady dobré praxe revitalizace železničních brownfieldů ze zahraničí a jak je možné se těmito procesy inspirovat v českém prostředí a při revitalizaci území Masarykova nádraží.

Debaty se zúčastnili:

 • Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D., IPR Praha, ředitel sekce detailu měst
 • Kateřina Čechová, MSc. Arch., Fakulta architektury ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Fakulta sociálních věd UK, ředitel společnosti EEIP
 • doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Jakub Cigler Architekti 
 • Ing. Petr Palička, Managing Director, Penta Real Estate
video záznam  |  youtube link

2. debata: Masarykovo nádraží jako důležitý pražský dopravní uzel aneb kdy pojede vlak na letiště?

8. 10. 2018, 19:00 – 21:00 hod | CAMP – Centrum architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, 128 00 Praha)

více info zde

Druhá debata ze série diskusních večerů věnovaných rozvoji území Masarykova nádraží se zaměřila na představení vize rozvoje tohoto území jako jednoho z hlavních pražských dopravních uzlů. Jak je možné podpořit rozvoj udržitelné mobility? Jaké cíle si klade Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice? Jaký je význam plánovaného „Nového spojení II“ a kdy pojede vlak na letiště? Jaké přínosy budou mít tyto změny pro obyvatele Prahy a její návštěvníky? Zhlédnou záznam z debaty je možné zde.

Debaty se zúčastnili:

 • Ing. Marek Zděradička, IPR Praha, ředitel sekce infrastruktury
 • Ing. Lukáš Tittl, IPR Praha, specialista pro koncepci dopravy
 • Ing. Petr Hofhanzl, SŽDC, ředitel Stavební správy západ
 • Ing. Jaroslav Míka, dopravní inženýr, ateliér PROMIKA s.r.o.
 • Ing. Rudolf Vacek, Development Director, Penta Real Estate
   
video záznam  |  youtube link

1. debata: Historický význam území Masarykova nádraží a jak na něj navázat?

12. 9. 2018, 19:00 – 21:00 hod | CAMP - IPR Praha, Vyšehradská 51, Praha 2

více info zde

První debata ze série diskusních večerů věnovaných revitalizaci území Masarykova nádraží byla věnována představení historického vývoje území a otázce, jak na něj co nejlépe navázat.

Debaty se zúčastnili: 

 • Mgr. Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Ing. arch. Petr Kučera, popularizátor architektury a historie míst
 • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., vedoucí odboru archeologie, Národní památkový ústav
 • Mgr. Martin Vyšohlíd, vedoucí archeologického záchranného průzkumu, Archaia Praha
 • PhDr. Pavel Streblov M.Sc., Commercial Business Director, Penta Real Estate
video záznam  |  youtube link

revitalizace masaryčky

Projekt revitalizace území Masarykova nádraží připravuje společnost Penta Real Estate ve spolupráci s Českými drahami a společností SŽDC. Po letech úsilí se podaří zachovat funkci nejcentrálnějšího pražského nádraží, uskutečnit jeho rekonstrukci a v několika etapách paralelně rekultivovat po dekády let nevyužívaný brownfield na přilehlých drážních pozemcích. Již v září 2016 byla zahájena rekonstrukce haly Masarykova nádraží. Nyní jsou připravovány a budou postupně realizovány další etapy projektu. Bližší informace k revitalizaci území Masarykova nádraží přineseme již brzy na těchto stránkách.