Na co jste se nejčastěji ptali?

V rámci zapojení veřejnosti do projektu proběhla celá řada aktivit, které měly za cíl zvýšit informovanost o projektu a zapojit do plánování proměny lokality veřejnost a všechny klíčové aktéry území. Mezi nejčastější dotazy patřila témata týkající se množství zeleně v projektu, ekologických dopadů projektu, řešení cyklistické, automobilové i veřejné dopravy, vznik a rozvoj veřejných prostranství.

Podrobnosti

Hotel Hybernská

13.10.2020

Na dosud nevyužité odstavné ploše mezi kolejištěm, Hybernskou ulicí a magistrálou vznikne nový blok trojúhelníkového půdorysu s hotelem a obchodními jednotkami.

Budova dotvoří uliční profil Hybernské ulice a odcloní ji od hlučného provozu na magistrále. Zároveň mezi kolejištěm a dostavěným blokem vznikne nová obytná ulice, zajišťující též přístup k Národnímu technickému muzeu. Hotel již získal územní rozhodnutí a výstavba by měla začít v roce 2022.

Již na jaře příštího roku však začne v jeho místech záchranný archeologický průzkum. Pod objektem se nacházejí gotické hradby (Horská brána), barokní hradby (bastion) a odlehčovací kanál hradební stoky (z r. 1860). Část barokních hradeb zůstane po odkrytí viditelná i oknem ve fasádě hotelu.

Nová budova bude mít 7 nadzemních pater. Poslední patro bude ustoupené s terasou, podobně jako jsou střechy sousedních domů. V podzemí je naplánováno jedno podlaží s garážemi a technickým zázemím.

Hotel by měl být zkolaudován a otevřen v polovině roku 2024.

Přestřešení

30.09.2020

Důležitou fází projektu je přestřešení kolejiště Masarykova nádraží. To umožní propojení sousedních městských částí a usnadní přístup na nástupiště.

Nebude již nutné celé nádraží obcházet, zkrátí se cesta směrem na Žižkov a do Karlína, od vlaku bude možné vystoupit rovnou do ulice Na Florenci a pasážemi projít na Poříčí a dále k Petrské čtvrti. Celá oblast Florence tak bude mnohem přívětivější pro pěší.

Také samotná platforma bude příjemným veřejným prostorem, z velké části porostlá zelení, keři, stromy a květinami.

Projekt přestřešení má na starosti Správa železnic, státní organizace. Společnost Penta se na její výstavbě finančně podílí. Stavba je plánována mezi lety 2023-2026.

Masarykovo nádraží

22.09.2020

Součástí rozsáhlého projektu kolem Masaryčky je i rekonstrukce a modernizace samotného Masarykova nádraží.

Historickou budovu rekonstruujeme již od roku 2013. Má novou střechu, opravený parter, postupně opravujeme fasády, mozaiky, okenní výplně. Otevřeli jsme nové obchody, toalety, pokladny, čekárnu nebo úschovnu zavazadel.

ČD nyní rekonstruují horní podlaží, chystáme novou restauraci a další obchody a budeme pokračovat i v opravách. Správa železnic zase připravuje komplexní modernizaci železniční stanice, rozšíření stávajícího počtu kolejí na 9 a spojení na letiště.

To vše za provozu nádraží ve snaze minimalizovat dopady rekonstrukce na komfort cestujících.

Námestí

15.09.2020

Dnes zde najdete hlavně parkoviště, pár stánků a hejno holubů... Při ústí ulice Na Florenci do Havlíčkovy ulice vznikne menší náměstí, které bude ohraničené historickou budovou Masarykova nádraží a průčelím nové budovy - zlaté věže od Zahy Hadid.

Celá oblast tak bude o dost přehlednější. Omezí se kolize pěších s auty, zároveň bude z náměstí přímý vstup na nástupiště a v opačném směru přestup na MHD. Náměstíčko doplní nové stromy a vodotrysky, což oceníme hlavně v létě.

Konečná podoba náměstí vzejde z dvoukolové otevřené soutěže, kterou vyhlásíme koncem tohoto měsíce.

Na Florenci

08.09.2020

Rozsáhlý projekt kolem Masaryčky má 6 fází - největší proměna čeká ulici Na Florenci. Podél severní hrany Masarykova nádraží vyrostou 2 bloky budov podle návrhu Zahy Hadid, včetně dominanty zlaté věže. Vznikne tak moderní městská třída s provozovnami a službami v dvoupodlažním parteru, kancelářemi a přímým vstupem na nádraží, včetně zázemí pro cestující.

Projekt již získal územní rozhodnutí a čeká na stavební povolení. Stavba by mohla začít koncem letošního roku a skončit za 2,5 roku.

Masaryčka 6 fází

01.09.2020

Rozsáhlý projekt kolem Masarykova nádraží má 6 fází a my vám je zde postupně představíme:

  1. nové budovy včetně "zlaté věže" podle návrhu Zahy Hadid v ulici Na Florenci
  2. náměstí u křížení ulic Na Florenci a Havlíčkovy
  3. rekonstrukce historických budov Masarykova nádraží
  4. platforma přes kolejiště spojující ulice Na Florenci a Hybernskou s přístupem na všechna nástupiště
  5. nový hotel v Hybernské ulici
  6. navazující fáze kolem magistrály goyard bolsos imitacion
Změna původního záměru

29.07.2019

Budovy v ulici Na Florenci budou oproti původnímu záměru nižší o 2 metry. Po konzultacích s městem, veřejností a občanskými sdruženími nebudou převyšovat současnou zástavbu. V převážné délce je nová zástavba replica taschen o zhruba 1,5 patra nižší než protější budova Florentina. Je tedy ve stejné výškové hladině jako historická zástavba v ulici Na Florenci. Výjimkou bude pouze věž umístěná v nároží, která cheap nba jerseys definuje nově vzniklé náměstí u Masarykova nádraží a má funkci lokální dominanty.

Kola

22.07.2019

Lidé, kteří využívají kola na cestě do práce, nebudou mít starost, kde svá kola během dne parkovat. V nové budově na Masaryčce budou mít nájemci k dispozici plně vybavenou kolárnu, zázemí se šatnami a sprchami. Další stojany na kola přibudou i na veřejných místech v ulici Na Florenci.

Obnovitelné zdroje

15.07.2019

V České republice dopadne každý rok na zem kolem tisíce kWh sluneční energie na metr čtvereční. Také projekt Masaryčky počítá s využíváním obnovitelných zdrojů - na střeše objektu budou umístěna zařízení demon slayer cosplay pro získávání a další využívání sluneční energie. Alternativně zvažujeme kolektory pro ohřev teplé užitkové vody a fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie. Získané energie popř. teplá voda budou využity dále v rámci celého objektu.

Spotřeba vody

11.07.2019

Věděli jste, že cca 55 % spotřebované vody vypouštíme do kanalizace? Jedním ze standardů projektu Masaryčky je šetrné zacházení s pitnou vodou. Právě spotřebu vody budeme řešit zachytáváním a hospodařením s dešťovou vodou ze střech. Využívat ji budeme na závlahu zeleně a splachování toalet.

více více