Na co jste se nejčastěji ptali?

V rámci zapojení veřejnosti do projektu proběhla celá řada aktivit, které měly za cíl zvýšit informovanost o projektu a zapojit do plánování proměny lokality veřejnost a všechny klíčové aktéry území. Mezi nejčastější dotazy patřily témata týkající se množství zeleně v projektu, ekologických dopadů projektu, řešení cyklistické, automobilové i veřejné dopravy, vznik a rozvoj veřejných prostranství.

Podrobnosti

Změna původního záměru

29.07.2019

Budovy v ulici Na Florenci budou oproti původnímu záměru nižší o 2 metry. Po konzultacích s městem, veřejností a občanskými sdruženími nebudou převyšovat současnou zástavbu. V převážné délce je nová zástavba o zhruba 1,5 patra nižší než protější budova Florentina. Je tedy ve stejné výškové hladině jako historická zástavba v ulici Na Florenci. Výjimkou bude pouze věž umístěná v nároží, která definuje nově vzniklé náměstí u Masarykova nádraží a má funkci lokální dominanty.

Kola

22.07.2019

Lidé, kteří využívají kola na cestě do práce, nebudou mít starost, kde svá kola během dne parkovat. V nové budově na Masaryčce budou mít nájemci k dispozici plně vybavenou kolárnu, zázemí se šatnami a sprchami. Další stojany na kola přibudou i na veřejných místech v ulici Na Florenci.

Obnovitelné zdroje

15.07.2019

V České republice dopadne každý rok na zem kolem tisíce kWh sluneční energie na metr čtvereční. Také projekt Masaryčky počítá s využíváním obnovitelných zdrojů - na střeše objektu budou umístěna zařízení pro získávání a další využívání sluneční energie. Alternativně zvažujeme kolektory pro ohřev teplé užitkové vody a fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie. Získané energie popř. teplá voda budou využity dále v rámci celého objektu.

Spotřeba vody

11.07.2019

Věděli jste, že cca 55 % spotřebované vody vypouštíme do kanalizace? Jedním ze standardů projektu Masaryčky je šetrné zacházení s pitnou vodou. Právě spotřebu vody budeme řešit zachytáváním a hospodařením s dešťovou vodou ze střech. Využívat ji budeme na závlahu zeleně a splachování toalet.

Masaryk LEED Platinum

09.07.2019

Masaryčka LEED Platinum.

Náš projekt naplňuje nejpřísnější kritéria certifikace LEED a bude usilovat o nejvyšší certifikát LEED Platinum. Takové budovy mají nižší provozní náklady, produkují méně odpadu, spotřebovávají méně energií a vody, mají zdravější vnitřní prostředí pro uživatele a produkují méně škodlivých emisí.

 

02.07.2019

Zeleň nad kolejištěm Masarykova nádraží.

Nadzemní platforma bude z velké části porostlá trávníkem, keři, stromy a květinami. Díky projektu SŽDC „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ tak přibude další zeleň, která pomůže ke zlepšení mikroklimatu v centru Prahy. Celá platforma zároveň bude zachytávat dešťovou vodu a zpětně ji využívat k zalévaní.

28.06.2019

Projekt počítá i s plochou 2500 m2 zelených střech a 900 m2 vertikální zeleně na fasádách. Zelené střechy a fasády pohlcují sluneční záření, zlepšují mikroklima okolí, ochlazují povrch budovy i její okolí a v neposlední řadě narušují vznik tepelných ostrovů. Rozdíl v teplotě těchto povrchů oproti klasickým budovám je přes 55 stupňů!