Program

Masarykovo nádraží a jeho okolí čeká v nejbližších letech velká proměna. Mělo by se stát nejenom důležitým pražským dopravním uzlem s napojením na letiště, ale především místem setkávání, kterým nebudou lidé pouze procházet, ale kvalitně zde trávit svůj čas a setkávat se kvůli práci i zábavě. Stane se místem, které propojí pro pěší přilehlé městské části od Florence po Žižkov. Místem, které navazuje na svou minulost a zároveň přináší novou dynamiku a možnosti využití. Cílem stránek Masaryčka spojuje je přinášet bližší informace a aktuality k přípravě návrhu rekonstrukce Masaryčky a přilehlého okolí, prezentovat pozvánky na akce a informace, jak je možné se zapojit do veřejné konzultace návrhu.

Rekonstrukce ulice Na Florenci

13.07.2022

V ulici Na Florenci intenzivně probíhá její celková rekonstrukce. Přeložená je již první část nového vodovodu a plynovodu, nyní se pracuje na přeložkách vysokého napětí, kabelovodu Cetin a vybudování nové dešťové stoky. Součástí oprav bude i povrch silnice, cyklopruhy, rozšíření chodníků a hlavně nové stromořadí. Od podzimu začne také rekonstrukce náměstí u Havlíčkovy ulice.zpět na seznam